l'escola d'arts escèniques referent a les Terres de l'Ebre