l'escola d'arts escèniques referent a les Terres de l'Ebre 
 


UNA ESCOLA AMB VALORS

Importància del treball: Res s’aconsegueix sense treballar. Fins i tot amb la branca dels més petits, els de 4 anys, es fomenta l’esforç i la feina ben feta.

Treball en equip: Tots formem part d’un engranatge que és molt precís. Posem en valor la col·lectivitat del grup per sobre la individualitat.

La base és la formació: La formació d’actors és la base de l’escola, no el representar obres de teatre, que seria l’objectiu d’un grup de teatre. El resultat de l’aprenentatge, dins dels objectius plantejats en cada curs, dóna per fruit uns espectacles, però s’assoleix l'objectiu si aquests espectacles es realitzen seguint les pautes marcades a cada curs-nivell.

Integració dins la vida social de la ciutat com a col·lectiu: Els alumnes han de sentir-se part d’aquest col·lectiu i compartir els actes festius i socioculturals de la ciutat. Es col·labora amb la Festa del Renaixement, la Cavalcada de Reis, Les Festes de la Cinta, el Museu de Tortosa, l'Institut català de la Dona i a més a més, l’Escola  organitza el acte per la  celebració del dia Mundial del Teatre. 

Formació professional: Aquelles persones que volen fer de les arts escèniques la seva professió, tenen a la EMTT les bases per després donar el pas a una escola Professional a Barcelona, Madrid o l'extranger.

Una escola multidisciplinar: Creiem que el actor necessita formació en moltes branques. Per això oferim diferents disciplines en programació periòdica, a més de Master Class en grans professionals