l'escola d'arts escèniques referent a les Terres de l'Ebre 
 

DESCOMPTES

A la matrícula:

a) Als alumnes matriculats en cursos anteriors a la EMTT

b) Als alumnes amb 2 o més membres de la unitat de convivència matriculats.

c) Als alumnes membres de Famílies nombroses o monoparentals

d) Als alumnes que formin part d'una unitat de convivència on tots els seus membres estiguin en situació d'atur.

A la quota:

a) Alumnes de família nombrosa o monoparental

b) Per famílies amb 2 o més membres de la unitat de convivència matriculats, aplicant-se la quota mensual reduïda exclusivament al segon i successius membres matriculats, considerant sempre els que tinguin la quota mensual de menor import. Si el segon o successius membres fan més d'un curs la quota mensual reduïda s'aplicarà a tots els cursos.

Més informació: https://www.seu.cat/seue-fitxer?id=45162