la teva escola d'arts escèniques a les Terres de l'Ebre 
 

ADULTS


INTERPRETACIÓ PER A ADULTS

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys

Aprenentatge de les diferents corrents d’entrenament actoral, improvisació, treball de text, control corporal en escena i dicció. Pla d’estudis de 3 anys

Nivell 1: dijous de 19.30 a 21.30 h

Nivell 2: dimecres de 19.30 a 21.30 h

Nivell 3: dimarts de 19,30 a 21.30 h

Nivell postgraduat: dilluns de 19.30 a 21.30 h

Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 54,33 €


 TEATRE MUSICAL PER A ADULTS

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys

Estudi de les diferents disciplines que conformen el teatre musical: Interpretació, cant i dansa jazz. Cada disciplina està impartida per un professor especialitzat en la matèria. Pla d’estudis de 3 anys.

Els estudis es poden realitzar de forma integral ( les 3 les disciplines cada any), o be per crèdits. Per tal d’obtenir la graduació s’ha d’haver fet 3 anys de cada disciplina.

TEATRE MUSICAL INTEGRAL

5 hores de classe setmanals.

Nivell 1: interpretació: dijous de 19.30 a 21.30 h i dansa i cant: dimarts de 19.30 a 22.30 h

Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 115,46€

(Als alumnes que ja hagin cursat o estiguin cursant interpretació se’ls hi respectarà el nivell)


CANT PER TEATRE MUSICAL

Estudi del cant en grup, dirigit a Diplomats en Interpretació o alumnes que estiguin estudiant interpretació. També a totes aquelles persones interessades en el Teatre Musical.

Dimarts de 21.00 a 22.30 h

Preu: Matrícula: 43,47 h. Quota mensual: 34,59€;


DANSA PER TEATRE MUSICAL

Estudi de la dansa, dirigit a Diplomats en Interpretació o alumnes que estiguin estudiant interpretació. També a totes aquelles persones interessades en el Teatre Musical.

Dimarts de 19.30 a 21.00 h

Preu matrícula: 43,47 € Quota mensual: 34,59 €